بازدید از سانگ یانگ رکستون جی4

بازدید از سانگ یانگ رکستون جی4

1398/05/07

دعوت جهت  بازدید از خودرو سانگ یانگ رکستون جی4
حضور شما مایه افتخار ماست ...
عاملیت مجاز سانگ یانگ کد 3242 رشت

 

آدرس : رشت-کیلومتر5جاده انزلی

تلفن : 01334491752-4