تیوولی پرفروش ترین خودرو کشور !

تیوولی پرفروش ترین خودرو کشور !

1397/02/04

 سانگ یانگ تیوولی در بازار ایران نیز موفقیت خود را به رخ رقبا کشانده و برای دومین سال متوالی، عنوان  پرفروشترین خودرو و  رتبه اول تعداد واردات را در سگمنت خود کسب کرده است.