ششمین اطلاع رسانی صدور دعوتنامه های تیوولی در سال 96

1396/07/19

ششمین اطلاع رسانی صدور دعوتنامه های تیوولی در سال 96


طبق پیگیری های به عمل آمده از اداره فروش شرکت رامک خودرو , صدور دعوتنامه های طرح های نقدی و اقساطی در سال 96 در تاریخ 1396/07/18 به شرح زیر می باشد:توجه :


 تمامی مشتریان عزیز میتوانند  از نوزدهم مهرماه 1396 با مراجعه به عاملیت محل ثبت دعوتنامه را دریافت و نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند.تمامی تاریخ های فوق برای طرح های نقدی و اقساطی تیوولی می باشد. مشتریان محترم میتوانند با تماس و هماهنگی قبلی از طریق عاملیت محل ثبت نام خود برای تکمیل وجه اقدام بفرمایند.