طرح دادخواست رامک خودرو به دیوان عدالت اداری

طرح دادخواست رامک خودرو به دیوان عدالت اداری

1397/06/12

طرح دادخواست رامک خودرو به دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم دریافت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از مشتریان را تقدیم قوه قضائیه شد .گزیده ای از متن این دادخواست را میتوانید با کلیک کردن بر روی تصاویر ذیل مشاهده فرمایید.